• et
 • en
 • ru
 • fi
 • lv

Vaateratas

Vaateratas Skywheel of Tallinn

Palume Sul tutvuda ja nõustuda enne meie külastamist meie reeglitega!

Skywheel of Tallinn külalisena:

 • Hoian puhtust – tekkinud prügi võtan endaga kaasa ja panen selleks prügikasti.
 • Tean, et alla 12-aastane laps tohib vaaterattaga sõita vaid koos täiskasvanud saatjaga. Saatja vastutab, et laps ei jookseks ringi vaateratta platvormil.
 • Teavitan vaateratta töötajat koheselt, kui on juhtunud õnnetus, külaline on vigastada saanud või on ilmnenud mistahes muu ohtlik olukord, mis vajab töötaja kaasamist.
 • Jälgin hoolikalt oma isiklikke esemeid. Olen teadlik, et Taevapark OÜ ei vastuta külaliste isiklike asjade kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest.
 • Viin kõik leitud esemed vaateratta töötaja kätte. Kaotatud esemetele palume järgi tulla ühe kuu jooksul, hoiame neid peakassa „kaotatud ja leitud“ asjade punktis.
 • Tean, et suitsetamine Skywheel of Tallinn alal on keelatud.
 • Vaaterattale ei ole lubatud siseneda nähtavas alkoholi- või narkojoobes. Töötajal on õigus keelatud tegevuse avastamisel paluda külalisel viivitamatult meie keskuse alalt lahkuda.
 • Tarbin alkohoolseid jooke vaid MUMM lounge alal või MUMM VIP gondlis.
 • Ei tarbi oma sööki ega jooki vaateratta alal.
 • Tean, et vaateratta gondli kõigutamine on keelatud ja selle keelu rikkumise eest kohustun maksma leppetrahvi 100 eurot (VÕS §-s 158). 
 • Kasutan teenusepakkuja vara hoolikalt ning heaperemehelikult. Taevapark OÜ vara kahjustamisel või hävitamisel on Taevapark OÜ-l õigus nõuda kahju täies ulatuses hüvitamist.
 • Olen teadlik, et Taevapark OÜ ei vastuta külaliste võimalike õnnetusjuhtumite eest, kui need on juhtunud külalise poolt Super Skypark mängureeglite eiramise tõttu või ei ole põhjustatud Taevapark OÜ poolt lepingu rikkumisest süüliselt või raskest hooletusest (otseselt atraktsioonide/teenuste rikkest tuleneda võivad juhtumid). Tervisekahjustuse tekkimise ja sellega kaasnevate võimalike kulude  eest vastutab Taevapark OÜ üksnes seaduses ettenähtud ulatuses.

 • Arvestan, et tegevust Skywheel of Tallinn alal koordineerib, heakorra tagab ning reeglite järgimise järelevalvet teostab vaaterattal töötav operator-teenindaja, kellel on õigus reeglite mittejärgimisel paluda reegleid rikkunud/eiranud külalisel vaateratta alalt lahkuda! 
 • Olen teadlik, et Skywheel of Tallinn alal on lubatud pildistada/filmida ning Taevapark OÜ võib antud foto- ja/või videomaterjali avaldada Super Skypark koduleheküljel ja/või sotsiaalmeediakanalites.
 • Tean, et Skywheel of Tallinn alal on valvekaamerad.
 • Teenusepakkuja on Taevapark OÜ, reg 14137798, Peterburi tee 2, Tallinn, Eesti