• et
 • en
 • ru
 • fi
 • lv

Kogupere meelelahutuskeskuse Super Skypark üldised mängureeglid

Palume enne meie külastamist tutvuda Super Skyparki kõikide mängureeglitega!
Omalt poolt pakume mängurõõmu turvalises, hoolivas ja arendavas keskkonnas!

Super Skypark Super külalisena:

 • Arvestan, et alates 03.10.2022 ei ole meie aladel paljajalu viibimine lubatud.
 • Tean, et alates 03.10.2022 on:
  • Batuudi- ja mänguala külastamine atraktsioone mitte kasutades (st saatjapaelaga) lubatud vaid sokkides/sukkades
  • Atraktsioonide kasutamine lubatud vaid kummitallaga libisemisvastastes batuudisokkides või libisemisvastase tallaga võimlemis-sussides
 • Suhtun teistesse viisakalt ja käitun vastavalt üldisele heale tavale ning kommetele!
 • Hoolin endast ja teistest – tulen Super Skyparki vaid hea tervise juures – kui olen haige, ravin ennast kodus terveks!
 • Arvestan, et Super Skypark ei osuta lapsehoiuteenust! Lastel on turvaline ja rohkem mängurõõmu, kui nad on lapsevanema / lapsega kaasas oleva lapse eest vastutava täiskasvanud isiku järelevalve all.
 • Hoian puhtust – tekkinud prügi panen Super Skyparkis selleks ettenähtud prügikastidesse!
 • Teavitan Super Skyparki töötajat koheselt, kui on juhtunud õnnetus, vigastus või on ilmnenud mistahes muu olukord, mis võib vajada Super Skypark töötaja kaasamist.
 • Jälgin hoolikalt oma väärtuslikke esemeid ega jäta isiklikke asju järelevalveta. Olen teadlik, et Taevapark OÜ ei vastuta külaliste isiklike asjade kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate võimalike tekkinud kahjude eest.
 • Viin kõik leitud esemed Super Skypark töötaja kätte. Kaotatud esemetele on võimalik järgi tulla ühe kuu jooksul alates eseme kaotamisest.
 • Tean, et suitsetamine ning mis tahes muude mõnuainete tarvitamine on Super Skypark alal keelatud. Super Skyparki ei ole lubatud siseneda alkoholi- ega narkojoobes.
 • Kasutan keskuse vara hoolikalt ning heaperemehelikult. Taevapark OÜ vara kahjustamisel või hävitamisel on Taevapark OÜ-l õigus nõuda kahju täies ulatuses hüvitamist.
 • Jätan oma lemmiklooma koju, kuna Super Skypark ei ole loomade jaoks kõige turvalisem ja mõnusam keskkond.
 • Olen teadlik, et Super Skyparkis on lubatud pildistada/filmida ning Taevapark OÜ võib antud foto- ja/või videomaterjali avaldada Super Skypark koduleheküljel ja/või sotsiaalmeedia kanalites.
 • Tean, et Super Skyparkis on valvekaamerad.
 • Mõistan, et Super Skypark mängureeglite mittejärgimisel on Super Skypark töötajal õigus paluda reegleid rikkunud/eiranud külalisel Super Skypark keskusest lahkuda!
 • Teenusepakkuja on Taevapark OÜ, reg 14137798, Peterburi tee 2, Tallinn, Eesti

BATUUDI- JA MÄNGUKESKUSESSE