• et
 • en
 • ru
 • fi
 • lv

Batuudi- ja mängukeskuse mängureeglid

Palume enne meie külastamist tutvuda ka Super Skyparki üldiste mängureeglitega!
Omalt poolt pakume tohutult mängurõõmu turvalises, hoolivas ja arendavas keskkonnas!

BATUUDI- JA MÄNGUKESKUSE Super külalisena:

 • Tean, et Batuudi- ja mängukeskuse päevapileti käepael tagab alal olevate atraktsioonide piiramatu kasutusõiguse antud päeval keskuse lahtiolekuaegadel.
 • Käepaelaga on võimalik liikuda alalt sisse-välja, et kasutada lisaks teisi Super Skypark teenuseid (toitlustus, põrkeautod, kinod, kingipood “Super Skypark”, teaduskeskus SkyLab, vaateratas “Skywheel of Tallinn” jne).
 • Mõistan, et kord juba käelt eemaldatud /nähtavalt rikutud käepaelaga uuesti keskusesse siseneda ei ole võimalik!
 • Olen teadlik, et kuni 7 aastased lapsed peavad viibima Super Skyparkis üksnes koos lapsevanemaga / täiskasvanud saatva vastutava isikuga. Taevapark OÜ ei kontrolli, kas last saatev isik on selleks lapsevanema poolt volitatud.
 • Arvestan, et Batuudi- ja mängukeskuses ei ole lubatud viibida paljajalu ning, et võimaliku libisemisohu vältimiseks on atraktsioonide kasutamine lubatud ainult libisemisvastase (kummi)tallaga batuudisokkides või pehmetes võimlemis-/akrobaatikasussides (kohapeal võimalus osta Super ägedad Super Skypark spetsiaalsed batuudisokid). NB! Alates 03.10.2022 on atraktsioonide kasutamine lubatud vaid spetsiaalsetes batuudisokkides või võimlemis-sussides.
 • Mõistan, et Super Skypark töötaja võib vajadusel kontrollida nii käepaela õigsust (kehtivust) kui sokkide/susside olemasolu.
 • Jälgin hoolikalt oma isiklikke asju ega jäta väärtuslikke esemeid järelevalveta (kontrollin alati, et jope taskusse ega seljakotti ei jääks rahakott, telefon jms.)
 • Kasutan väärtuslike esemete (rahakott, telefon, jalanõud, käe-, spordi-, seljakott jms) jaoks hoiukappe, mis asuvad batuudi- ja mängukeskuses (võtme pant on 2€).
 • Jätan üleriided ja välisjalanõud garderoobi – pean meeles, et garderoob on järelevalveta!
 • Mõistan, et atraktsioonidele ega garderoobi ei ole lubatud minna söögi ega joogiga (lubatud on kinnise korgiga pudelid).
 • Tarbin sööke ja jooke selleks ettenähtud alal – jäätisekohvikus ja/või pererestoranis Claudz!
  Super Skypark töötajal on õigus väljaspool toitlustusalasid järelevalveta jäetud söögid ja joogid kokku korjata ning prügikasti visata.
 • Vastutan selle eest, et Batuudi- ja mängukeskuse poolt pakutavad atraktsioonid/tegevused on sobivad ja vastavuses minu oskuste, füüsiliste võimete ja tervisliku seisundiga.
 • Olen teadlik, et Taevapark OÜ ei vastuta külaliste võimalike õnnetusjuhtumite eest, kui need on juhtunud külalise poolt Super Skypark mängureeglite eiramise tõttu või ei ole põhjustatud Taevapark OÜ poolt lepingu rikkumisest süüliselt või raskest hooletusest (otseselt atraktsioonide / teenuste rikkest tuleneda võivad juhtumid). Tervisekahjustuse tekkimise ja sellega kaasnevate võimalike kulude  eest vastutab Taevapark OÜ üksnes seaduses ettenähtud ulatuses.
 • Arvestan, et tegevust Batuudi- ja mängukeskuses koordineerib, heakorra tagab ning reeglite järgimise järelevalvet teostab Super Skypark töötaja, kellel on õigus mängureeglite mittejärgimisel paluda reegleid rikkunud/eiranud külalisel viivitamatult Super Skypark keskusest lahkuda!
BATUUDI- JA MÄNGUKESKUSESSE