• et
 • en
 • ru
 • fi
 • lv

Vaateratta mängureeglid

 

 

Palume Sul tutvuda ja nõustuda enne meie külastamist meie mängureeglitega!

Skywheel of Tallinn külalisena:

 • Hoian puhtust – tekkinud prügi võtan endaga kaasa ja panen selleks prügikasti.
 • Olen teadlik, et Taevapark OÜ ei vastuta külaliste võimalike õnnetusjuhtumite eest, kui need on juhtunud külalise poolt reeglite eiramise tõttu. Teavitan vaateratta töötajat koheselt, kui on juhtunud õnnetus, külaline on vigastada saanud või on ilmnenud mistahes muu ohtlik olukord.
 • Tean, et alla 12-aastane laps tohib vaaterattaga sõita vaid koos täiskasvanud saatjaga. Saatja vastutab, et laps ei jookseks ringi vaateratta platvormil.
 • Jälgin hoolikalt oma isiklikke esemeid. Olen teadlik, et Taevapark OÜ ei vastuta külaliste isiklike asjade kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest.
 • Viin kõik leitud esemed vaateratta töötaja kätte. Kaotatud esemetele palume järgi tulla ühe kuu jooksul, hoiame neid peakassa „kaotatud ja leitud“ asjade punktis.
 • Tean, et suitsetamine Skywheel of Tallinna alal keelatud.
 • Vaaterattale ei ole lubatud siseneda nähtavas alkoholi- või narkojoobes. Meie töötajal on õigus keelatud tegevuse avastamisel paluda külalisel viivitamatult meie keskuse alalt lahkuda.
 • Tarbin alkohoolseid jooke vaid MUMM VIP lounge alal või MUMM VIP gondlis.
 • Ei tarbi oma toitu ja jooki vaateratta alal.
 • Tean, et vaateratta gondli kõigutamine on keelatud ja selle keelu rikkumise eest  kohustun maksma leppetrahvi 100 eurot (VÕS §-s 158). 
 • Kasutan keskuse vara hoolikalt ning heaperemehelikult. Taevapark OÜ vara kahjustamisel või hävitamisel on Taevapark OÜ-l õigus nõuda kahju täies ulatuses hüvitamist.
 • Olen teadlik, et Skywheel of Tallinna alal on lubatud pildistada/filmida. Sisenemisega annan nõusoleku endaja lapse pildistamiseks/filmimiseks ning materjali avaldamiseks Skywheel of Tallinna koduleheküljel, sotsiaalmeedias ja muudes turundusmaterjalides.
 • Tean, et Skywheel of Tallinna alal on videovalve.