• et
  • en
  • ru
  • fi
  • lv

Super Skyparki video võitis värbamisturunduse auhinna

13.02.2020

13. veebruaril autasustati parimaid värbamisturundustegusid CV-Online ja Instar EBC poolt korraldatud üritusel Värbamisturundusauhinnad 2020. Kampaaniaid hindas personali ja turunduse valdkonna ekspertidest koosneva žürii.  Eelmise aasta parimaks värbamisturundusteoks valiti võistlusmäng ETVs, mis tutvustas lennujuhi tööd. Värbamisturundusteo auväärne teine koht kuulus Super Skyparki kampaaniale Tigran @ Super Skypark.

Konkursil tuli selgelt välja, et organisatsioonid on teinud märgatava arenguhüppe värbamisturunduse tegevustes ning üha rohkem on näha mängustamist ja loovaid lahendusi traditsiooniliste töökuulutuste asemel,“ kommenteeris žürii liige ning PARE tegevjuht Kärt Kinnas.

PARE tegevjuhi Kärt Kinnase hinnangul on värbamise oskuslik turundamine ja eristumine teiste organisatsioonide kriitilise tähtsusega tänases tööturu olukorras, kus valitseb tööpuudus. Seetõttu on oluline jõuda õige sihtgrupini ja neid kõnetada juba enne, kui kandideerivad.

Vaata auhinnatud videot:

Kampaania eesmärgid:

Värvata ca 100 uut töötajat ehk kasvatada organisatsiooni 6 korda olukorras, kus keskuse avamise aeg ja tööülesannete konkreetne sisu polnud veel selge.

Tekitada spontaanne tuntus noorusliku tööandjana.

Kampaania tulemused:

• Video vaatamisi: YouTubes 58 000 ja Facebookis 26 000;
• Hetkel 111 töötajat, kellest 79 oleme värvanud 2019. aastal.

Art Director ja copy: Tarvo Sarmet (Super Skypark), režissöör ja operaator: Johannes Arro (Kuu ja Tähed OÜ). Täname Tigran!